“Türk Edebiyatı Tarihi Kitapları Sergisi” ziyarete açıldı.

 • “Türk Edebiyatı Tarihi Kitapları Sergisi” ziyarete açıldı.

  Ankara, 27.12.2017

  Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Dil Kurumu (TDK) öncülüğünde başlatılan 2017 Türk Dili Yılı çalışmaları bütün hızıyla sürüyor. Eylül ayındaki “Tarih Boyunca Türkçe Sözlükler Sergisi” ve ekim ayındaki “Dil Bilgisi Kitapları Sergisi”nden sonra şimdi de “Türk Edebiyatı Tarihi Kitapları Sergisi” düzenleniyor.

  TDK ve Millî Kütüphane Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen serginin açış konuşmasını yapan TDK Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN, 2017 Türk Dili Yılı çalışmaları çerçevesinde “Tarih Boyunca Türkçe Sözlükler Sergisi” ve “Dil Bilgisi Kitapları Sergisi” düzenlediklerini, şimdi de “Türk Edebiyatı Tarihi Kitapları Sergisi”ni ziyarete açtıklarını belirtti. Edebiyat tarihi geleneğimizin tezkireler ile başladığını ve tezkirelerin antolojilere, antolojilerin de ders kitaplarına dönüştüğünü belirten Prof. Dr. KAÇALİN, ilk edebiyat tarihi kitabımızın Abdulhalim Memduh tarafından 1889’da neşredilen Târih-i Edebiyât-ı Osmaniye adlı eser olduğunu söyledi. Prof. Dr. KAÇALİN, edebiyat tarihi sahasında, Agâh Sırrı LEVEND’in Türk Edebiyatı Tarihi adlı eserinin zikredilmesi gereken mühim eserlerden biri olduğunu ve Türk edebiyatında, hangi coğrafyada ve kimler tarafından eser verildiğinin bu neşir sayesinde takip edilebildiğini sözlerine ekledi.

  Millî Kütüphane Başkanlığı binasında düzenlenen sergide 1889’dan günümüze yaklaşık 130 yıllık süreçte hazırlanan 100 kadar edebiyat tarihi kitabı sergileniyor. Sergide genel edebiyat tarihi kitaplarının yanı sıra halk edebiyatı, divan edebiyatı, âşık edebiyatı ve yenileşme dönemi Türk edebiyatına dair eserler de yer alıyor.

  Sergi 29 Aralık saat 16.30’a kadar ziyaret edilebilir.