Tarih Boyunca Türkçe Sözlükler Sergisi

  • Tarih Boyunca Türkçe Sözlükler Sergisi

    25-30 Eylül 2017 tarihleri arasında Millî Kütüphane Başkanlığı ile birlikte “Tarih Boyunca Türkçe Sözlükler Sergisi” düzenlenecektir.