• Açıklama
 • Açıklama
 • Açıklama
 • Açıklama
 • Açıklama
 • Açıklama
 • Açıklama
 • Açıklama
 • Açıklama
 • Açıklama
 • Açıklama
 • Açıklama
 • Açıklama
 • Açıklama
 • Açıklama
 • Açıklama
 • Açıklama
 • Açıklama
 • Açıklama
 • Açıklama
 • Açıklama
 • Açıklama
 • Açıklama
 • Açıklama
 • Açıklama
 • Açıklama
 • Açıklama
 • Açıklama
 • Açıklama
 • Açıklama
 • Açıklama
 • Açıklama
 • Açıklama
 • Açıklama
 • Açıklama
 • Açıklama
 • Açıklama
 • Açıklama
 • Açıklama
 • Açıklama
 • Açıklama

"Türk, Oğuz Beyleri, kavmi, işitin; yukarıda gök basmasa, aşağıda yer delinmese Türk milleti ülkeni, töreni kim bozar?"

Taşa Kazınan Bir Miras…

Orhun Yazıtları

Orhun Yazıtları…Bir milletin taşlara kazınan mirası ve dünya tarihine damgasını vuran bir medeniyetin ilk yazılı ürünleri…

Göktürk İmparatorluğu’nun ünlü hükümdarı Bilge Kağan döneminden kalma olan Orhun Yazıtları, Türkçenin ilk yazılı ürünüdür ve Türklüğün en önemli iftihar vesilelerinden biridir.

Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin olma özelliğine sahip olan bu yazıtlar, Orta Asya kültürünün en açık şekilde ifade edildiği belgedir. Bir hükümdarın milletine verdiği hesabı, nasihatlerini, yönetimini, değerlerini bünyesinde taşıyan bu Orhun Kitabeleri, sosyal muhteva bakımından insanlık aleminin en anlamlı mezar taşlarıdır.

Bu yazıtlardan ilki 716’da Tonyukuk adına, ikincisi 732’de Kültigin adına ve üçüncüsü Bilge Kağan adına 735 yılında dikilmiştir. 1893 yılında Danimarkalı Dilbilimci Vilhelm Thomsen tarafından bulunmuş, Rus Türkolog Vasili Radlof’un yardımıyla çözülmüş ve 15 Aralık 1893 tarihinde bilim dünyasına ilan edilmişlerdir.